Disclaimer

  • Alle rechten aangaande de inhoud van deze website behoren exclusief toe aan de eigenaar van deze site.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze site is het derden niet toegestaan de inhoud van deze site ( of delen daarvan ) te gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Omschrijvingen van aangeboden artikelen vallen onder de verantwoording van de eigenaar van deze site.
  • De overige inhoud van deze site wordt naar eer en geweten weergegeven, doch er kunnen door derden geen rechten aan worden ontleend.
  • Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend bedoeld als service. Aan deze verwijzingen kunnen door derden geen rechten worden ontleend.  De eigenaar van deze site is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites waar naar verwezen wordt.

GEVRAAGD :

HOLLANDS ZILVER
+++++++++++++++++
BLOEDKORAAL
+++++++++++++++++
HOLLANDS
PORSELEIN:
WEESP
LOOSDRECHT
AMSTEL
HAAGS