Verkoopvoorwaarden

De volgende voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op verkooptransacties van voorwerpen welke direct via onze website worden aangekocht, zgn. “kopen op afstand”.
 

  • Het door een consument aangekochte artikel dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
  • Verzendkosten zijn voor rekening van de koper
  • Betaling dient binnen tien dagen na het sluiten van de koop op onze rekening te zijn bijgeschreven.
  • Een consument heeft het recht een aankoop binnen 14 dagen, gerekend vanaf de ontvangstdatum, te annuleren.
  • Indien een overeenkomst wordt ontbonden zal verkoper de reeds ontvangen betaling zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen restitueren. De restitutie zal echter niet plaatsvinden alvorens verkoper het voorwerp - waar de ontbonden overeenkomst betrekking op heeft - retour heeft ontvangen. De bij levering in rekening gebrachte verzendkosten zullen niet worden gerestitueerd. Het recht op restitutie vervalt, indien het geretourneerde voorwerp zich niet in dezelfde staat bevindt als waarin verkoper het heeft geleverd.
  • In geval van ontbinding van de overeenkomst, zijn de kosten van de retourzending van het aangekochte voorwerp, voor rekening van de koper.
  • Retourzendingen dienen minimaal met dezelfde zorg en onder dezelfde verzendvoorwaarden plaats te vinden als die waaronder het voorwerp is geleverd.
  • Verkoper blijft te allen tijde eigenaar van het verkochte artikel, zolang volledige betaling van het betreffende artikel niet of slechts gedeeltelijk heeft plaatsgevonden.

GEVRAAGD :

HOLLANDS ZILVER
+++++++++++++++++
BLOEDKORAAL
+++++++++++++++++
HOLLANDS
PORSELEIN:
WEESP
LOOSDRECHT
AMSTEL
HAAGS